CHỦ TỊCH CĐCS TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO NGUYỄN PHÚ HOÀNG:

Có gắn bó mới thấu hiểu nguyện vọng của anh em

Chủ tịch CĐCS TCty CP Y tế Danameco Nguyễn Phú Hoàng tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho NLĐ trong tổng công ty. Ảnh: PV
Chủ tịch CĐCS TCty CP Y tế Danameco Nguyễn Phú Hoàng tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho NLĐ trong tổng công ty. Ảnh: PV
Chủ tịch CĐCS TCty CP Y tế Danameco Nguyễn Phú Hoàng tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho NLĐ trong tổng công ty. Ảnh: PV
Lên top