Có bệnh mới nghĩ tới BHYT: Lợi bất cập hại

Cán bộ BHXH (bên trái) tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Ảnh: T.H
Cán bộ BHXH (bên trái) tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Ảnh: T.H
Cán bộ BHXH (bên trái) tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Ảnh: T.H
Lên top