Có bao nhiêu lao động Việt Nam đang ở vùng dịch COVID-19 của Hàn Quốc?

Lên top