Có 500.000 đến 1.000.000 người lao động được hỗ trợ tiền mặt từ Công đoàn

Lãnh đạo CĐ Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao quà hỗ trợ cho CNLĐ gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: D.Ánh
Lãnh đạo CĐ Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao quà hỗ trợ cho CNLĐ gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: D.Ánh
Lãnh đạo CĐ Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao quà hỗ trợ cho CNLĐ gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: D.Ánh
Lên top