CNVCLĐ Tổng Cty Điện lực TPHCM ủng hộ 300 triệu đồng phòng chống dịch COVID-19

Đại diện Công đoàn EVNHCMC (trái) trao số tiền CNVCLĐ của EVNHCMC ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM. Ảnh Đức Long
Đại diện Công đoàn EVNHCMC (trái) trao số tiền CNVCLĐ của EVNHCMC ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM. Ảnh Đức Long
Đại diện Công đoàn EVNHCMC (trái) trao số tiền CNVCLĐ của EVNHCMC ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM. Ảnh Đức Long
Lên top