CNVCLĐ tỉnh Sơn La tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La Hoàng Ngân Hoàn tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La Hoàng Ngân Hoàn tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La Hoàng Ngân Hoàn tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Lên top