CNVCLĐ Tây Ninh: Hưởng ứng rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ

Tham gia chạy Việt dã, vận động viên về nhất nữ. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Tham gia chạy Việt dã, vận động viên về nhất nữ. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Tham gia chạy Việt dã, vận động viên về nhất nữ. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top