Công đoàn ngành NNPTNT Đắk Lắk:

CNVCLĐ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở Đắk Lắk

Lãnh đạo Công đoàn ngành NNPTNT Đắk Lắk trao tặng bò sinh sản cho đoàn viên Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (DAKRUCO).
Lãnh đạo Công đoàn ngành NNPTNT Đắk Lắk trao tặng bò sinh sản cho đoàn viên Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (DAKRUCO).
Lãnh đạo Công đoàn ngành NNPTNT Đắk Lắk trao tặng bò sinh sản cho đoàn viên Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (DAKRUCO).
Lên top