Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CNVCLĐ Bình Định hướng tới môi trường làm việc không khói thuốc lá