CNLĐ dọn 3 tấn rác “Vì thành phố Xanh - Sạch - Đẹp”

Các cán bộ CĐ, đoàn viên tuần hành gây quỹ "Vì lợi ích đoàn viên". Ảnh Nam Dương
Các cán bộ CĐ, đoàn viên tuần hành gây quỹ "Vì lợi ích đoàn viên". Ảnh Nam Dương
Các cán bộ CĐ, đoàn viên tuần hành gây quỹ "Vì lợi ích đoàn viên". Ảnh Nam Dương
Lên top