CNLĐ các KCN-CX Hà Nội ủng hộ đồng bào miền Trung

Ông Đinh Quốc Toản (thứ 2 từ trái sang) cùng lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trao ủng hộ miền Trung. Ảnh: CĐ KCN
Ông Đinh Quốc Toản (thứ 2 từ trái sang) cùng lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trao ủng hộ miền Trung. Ảnh: CĐ KCN
Ông Đinh Quốc Toản (thứ 2 từ trái sang) cùng lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trao ủng hộ miền Trung. Ảnh: CĐ KCN
Lên top