CN, viên chức, LĐ tỉnh Yên Bái: Niềm vui từ những công trình mơ ước

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái.
Lên top