Chuyện về “Nữ tướng Công đoàn”

Chị Nguyễn Thị Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Lihit Lab (KCN Nomura Hải Phòng). Ảnh: PV
Chị Nguyễn Thị Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Lihit Lab (KCN Nomura Hải Phòng). Ảnh: PV
Chị Nguyễn Thị Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Lihit Lab (KCN Nomura Hải Phòng). Ảnh: PV
Lên top