Cuộc thi Viết về người lao động - viết cho người lao động

Chuyện về Hồ Khanh - người phát hiện ra hang Sơn Đoòng: Khởi nghiệp kinh doanh từ hai bàn tay trắng

Hồ Khanh và quán cà phê của anh. Ảnh: P.V
Hồ Khanh và quán cà phê của anh. Ảnh: P.V
Hồ Khanh và quán cà phê của anh. Ảnh: P.V
Lên top