Chuyện tăng - giảm giờ làm nhìn từ những “xóm trọ tăng ca”

Do bố mẹ bận tăng ca nên con công nhân thường tụ tập tự chơi với nhau. Ảnh: TÙNG GIANG
Do bố mẹ bận tăng ca nên con công nhân thường tụ tập tự chơi với nhau. Ảnh: TÙNG GIANG
Do bố mẹ bận tăng ca nên con công nhân thường tụ tập tự chơi với nhau. Ảnh: TÙNG GIANG
Lên top