Chuyển giao - tiếp nhận công đoàn cơ sở giữa Hà Nội và Hải Phòng

LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ thành phố Hải Phòng chuyển giao – tiếp nhận công đoàn cơ sở. Ảnh: CĐHN
LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ thành phố Hải Phòng chuyển giao – tiếp nhận công đoàn cơ sở. Ảnh: CĐHN
LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ thành phố Hải Phòng chuyển giao – tiếp nhận công đoàn cơ sở. Ảnh: CĐHN
Lên top