Chuyển giao Công đoàn cơ sở Công ty TNHH cao ốc Vietcombank

Chuyển giao Công đoàn cơ sở Công ty TNHH cao ốc Vietcombank. Ảnh: CĐHN
Chuyển giao Công đoàn cơ sở Công ty TNHH cao ốc Vietcombank. Ảnh: CĐHN
Chuyển giao Công đoàn cơ sở Công ty TNHH cao ốc Vietcombank. Ảnh: CĐHN
Lên top