Chuyên gia ILO: Nguy cơ tạo nên một “thế hệ bị phong toả”

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội và Công đoàn các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội và Công đoàn các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội và Công đoàn các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top