Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyên gia Hội đồng Công đoàn Úc sẽ chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tới cán bộ Công đoàn Việt Nam