HÀ NỘI:

Chuyển cơ quan điều tra 11 doanh nghiệp nợ BHXH hơn 62 tỉ đồng

Công nhân lao động Cty TNHH May mặc xuất khẩu Vit Garment.

Nguồn: Website Cty TNHH May mặc xuất khẩu Vit Garment
Công nhân lao động Cty TNHH May mặc xuất khẩu Vit Garment. Nguồn: Website Cty TNHH May mặc xuất khẩu Vit Garment
Công nhân lao động Cty TNHH May mặc xuất khẩu Vit Garment. Nguồn: Website Cty TNHH May mặc xuất khẩu Vit Garment
Lên top