Chương trình "Vinh quang Việt Nam" trở thành sự kiện có uy tín trong việc tôn vinh các điển hình tiên tiến

Chương trình "Vinh quang Việt Nam - Khát vọng Việt Nam" vinh danh 9 cá nhân, tập thể. Ảnh: Hải Nguyễn
Chương trình "Vinh quang Việt Nam - Khát vọng Việt Nam" vinh danh 9 cá nhân, tập thể. Ảnh: Hải Nguyễn
Chương trình "Vinh quang Việt Nam - Khát vọng Việt Nam" vinh danh 9 cá nhân, tập thể. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top