Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”:

Ai cũng có thể tạo nên vinh quang cho mình!

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ hai từ phải sang) trò chuyện với các cá nhân, đại diện cho tập thể được vinh danh tại cuộc họp báo chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ hai từ phải sang) trò chuyện với các cá nhân, đại diện cho tập thể được vinh danh tại cuộc họp báo chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”. Ảnh: HẢI NGUYỄN