Hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và Mobivi:

Chương trình phúc lợi iCare gia tăng phúc lợi cho người lao động

Công nhân nghe tư vấn về “Chương trình phúc lợi iCare”. Ảnh: H.MINH
Công nhân nghe tư vấn về “Chương trình phúc lợi iCare”. Ảnh: H.MINH
Công nhân nghe tư vấn về “Chương trình phúc lợi iCare”. Ảnh: H.MINH
Lên top