Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chương trình phối hợp giữa UBND và LĐLĐ TP Hải Phòng: Chủ động giải quyết vấn đề của người lao động