Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ VN: Dự kiến sẽ tái ký kết vào tháng 9.2016