Chương trình Phối hợp giữa LĐLĐ và BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế: Không để người lao động chịu thiệt thòi