Chương trình “Mái ấm CĐ” của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang: Giúp lao động nghèo vượt khó