Chương trình học bổng Công đoàn tiếp tục được mở rộng

Quỹ học bổng Công đoàn nhận tài trợ của cựu sinh viên khoa Bảo hộ Lao động. Ảnh: Đ.H.C.Đ
Quỹ học bổng Công đoàn nhận tài trợ của cựu sinh viên khoa Bảo hộ Lao động. Ảnh: Đ.H.C.Đ
Quỹ học bổng Công đoàn nhận tài trợ của cựu sinh viên khoa Bảo hộ Lao động. Ảnh: Đ.H.C.Đ
Lên top