Chương trình hành động hay đến đâu cũng không bằng một việc làm cụ thể

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ nhất từ phải sang) trực tiếp trao quà hỗ trợ cho gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu nhà trọ. Ảnh: Mai Quý
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ nhất từ phải sang) trực tiếp trao quà hỗ trợ cho gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu nhà trọ. Ảnh: Mai Quý
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ nhất từ phải sang) trực tiếp trao quà hỗ trợ cho gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu nhà trọ. Ảnh: Mai Quý
Lên top