Chương trình hành động của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Đình Khang đã đi thăm gia đình công nhân bị tai nạn lao động tử vong tại huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Ảnh: Thanh Thúy
Ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Đình Khang đã đi thăm gia đình công nhân bị tai nạn lao động tử vong tại huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Ảnh: Thanh Thúy
Ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Đình Khang đã đi thăm gia đình công nhân bị tai nạn lao động tử vong tại huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Ảnh: Thanh Thúy
Lên top