Chương trình “Gian hàng cho CN, LĐ” ở Bắc Giang: Nhiều hoạt động ý nghĩa

Công nhân lao động chọn mua đồ tại Chương trình “Gian hàng cho công nhân lao động” của tỉnh Bắc Giang vào năm 2019. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân lao động chọn mua đồ tại Chương trình “Gian hàng cho công nhân lao động” của tỉnh Bắc Giang vào năm 2019. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân lao động chọn mua đồ tại Chương trình “Gian hàng cho công nhân lao động” của tỉnh Bắc Giang vào năm 2019. Ảnh: Bảo Hân
Lên top