Chúng tôi tự hào là phóng viên Báo Lao Động

Các phóng viên trẻ Báo Lao Động phỏng vấn công nhân lao động. Ảnh: Thảo Anh
Các phóng viên trẻ Báo Lao Động phỏng vấn công nhân lao động. Ảnh: Thảo Anh
Các phóng viên trẻ Báo Lao Động phỏng vấn công nhân lao động. Ảnh: Thảo Anh
Lên top