Chúng tôi cảm ơn Công đoàn đã tổ chức "Xe buýt siêu thị 0 đồng"

Chị Hoàng Thị Hương xúc động khi nhận hỗ trợ của tổ chức Công đoàn ngày 26.7. Ảnh: Mai Quý
Chị Hoàng Thị Hương xúc động khi nhận hỗ trợ của tổ chức Công đoàn ngày 26.7. Ảnh: Mai Quý
Chị Hoàng Thị Hương xúc động khi nhận hỗ trợ của tổ chức Công đoàn ngày 26.7. Ảnh: Mai Quý
Lên top