“Chúng tôi biết ơn tổ chức Công đoàn”

Chị Dương Thị Nguyên Oanh mang thai tháng thứ 8 được nhận sữa hỗ trợ từ tổ chức công đoàn trong khu cách ly. Ảnh: NVCC
Chị Dương Thị Nguyên Oanh mang thai tháng thứ 8 được nhận sữa hỗ trợ từ tổ chức công đoàn trong khu cách ly. Ảnh: NVCC
Chị Dương Thị Nguyên Oanh mang thai tháng thứ 8 được nhận sữa hỗ trợ từ tổ chức công đoàn trong khu cách ly. Ảnh: NVCC
Lên top