“Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”

BHXH TP. Cần Thơ tặng thẻ BHYT cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
BHXH TP. Cần Thơ tặng thẻ BHYT cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
BHXH TP. Cần Thơ tặng thẻ BHYT cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top