Chung tay triển khai nhiều biện pháp bảo vệ người lao động

Công đoàn và Ban giám đốc Bệnh viện 115 (Nghệ An) quán triệt tất cả nhân viên y tế đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Công đoàn và Ban giám đốc Bệnh viện 115 (Nghệ An) quán triệt tất cả nhân viên y tế đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Công đoàn và Ban giám đốc Bệnh viện 115 (Nghệ An) quán triệt tất cả nhân viên y tế đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top