Chung tay hiện thực giấc mơ an cư của người lao động nghèo

Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, tặng quà tại Tuần lễ Đồng hành cùng đoàn viên Công đoàn.
Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, tặng quà tại Tuần lễ Đồng hành cùng đoàn viên Công đoàn.
Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, tặng quà tại Tuần lễ Đồng hành cùng đoàn viên Công đoàn.
Lên top