Chung tay chăm lo cho người lao động: Không để lao động nghèo thiếu tết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ các điển hình tiên tiến trong chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ các điển hình tiên tiến trong chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ các điển hình tiên tiến trong chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM