LĐLĐ VÀ BHXH TỈNH YÊN BÁI:

Chung tay bảo vệ quyền lợi của người lao động

Cán bộ BHXH tỉnh Yên Bái hướng dẫn thủ tục hành chính cho người tham gia BHXH. Ảnh: B.Y
Cán bộ BHXH tỉnh Yên Bái hướng dẫn thủ tục hành chính cho người tham gia BHXH. Ảnh: B.Y
Cán bộ BHXH tỉnh Yên Bái hướng dẫn thủ tục hành chính cho người tham gia BHXH. Ảnh: B.Y
Lên top