“Chúng ta không có quyền áp đặt người lao động tham gia tổ chức nào”

Cán bộ CĐ (trái ảnh) trao đổi với NLĐ trong một cuộc tranh chấp lao động tập thể tại doanh nghiệp - Ảnh: L.T
Cán bộ CĐ (trái ảnh) trao đổi với NLĐ trong một cuộc tranh chấp lao động tập thể tại doanh nghiệp - Ảnh: L.T
Cán bộ CĐ (trái ảnh) trao đổi với NLĐ trong một cuộc tranh chấp lao động tập thể tại doanh nghiệp - Ảnh: L.T
Lên top