Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chùm tin vắn ngày 10.10