Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chùm tin hoạt động ngày 2.11