Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chùm tin hoạt động công đoàn ngày 25.11