Chùm ảnh: Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới: 18 cá nhân dám nghĩ, dám làm

18 cá nhân được vinh danh trong chương trình "Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới".
18 cá nhân được vinh danh trong chương trình "Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới".