Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuẩn bị hàng hóa cho Tết Đinh Dậu: Đưa hàng Việt tới tay công nhân