Chưa tìm được việc làm mới, người lao động thất nghiệp được hỗ trợ gì?

Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh PV
Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh PV
Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh PV
Lên top