Chưa thống kê đủ con số thực về lao động mất việc do ảnh hưởng COVID-19

Nhân viên lễ tân kiểm tra thân nhiệt cho khách Nga tại một khách sạn ở Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhân viên lễ tân kiểm tra thân nhiệt cho khách Nga tại một khách sạn ở Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhân viên lễ tân kiểm tra thân nhiệt cho khách Nga tại một khách sạn ở Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top