Chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021: Trước mắt là bảo vệ việc làm cho người lao động

Hiện tại, duy trì được việc làm cho NLĐ là quan trọng hơn hết. Ảnh: Hả i Nguyễn
Hiện tại, duy trì được việc làm cho NLĐ là quan trọng hơn hết. Ảnh: Hả i Nguyễn
Hiện tại, duy trì được việc làm cho NLĐ là quan trọng hơn hết. Ảnh: Hả i Nguyễn
Lên top