Chưa tăng lương cơ sở 2021, người lao động vẫn có điểm lợi

Chưa tăng lương cơ sở 2021, người lao động vẫn có điểm lợi. Ảnh minh hoạ: Minh Phương
Chưa tăng lương cơ sở 2021, người lao động vẫn có điểm lợi. Ảnh minh hoạ: Minh Phương
Chưa tăng lương cơ sở 2021, người lao động vẫn có điểm lợi. Ảnh minh hoạ: Minh Phương
Lên top