Chưa đến 6% doanh nghiệp báo cáo về tình hình tai nạn lao động

Ông Mai Đức Chính -Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Ông Mai Đức Chính -Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Ông Mai Đức Chính -Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Lên top